Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

 

UAB REAL TASTE montuoja geriamo, techninio, priešgaisrinio vandentiekio tinklus ir nuotekų šalinimo sistemų montavimo darbus, vidaus inžinerinių tinklų monatvimo darbus. Montuojame nuotekų valymo sistemas (vietines arba prie miesto tinklų).

Darbai apima:

 

– lauko inžinerinius tinklus – vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų šalinimo;

– pastatų inžinerines sistemas – vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų šalinimo;

– vandens ėmyklų ir vandens ruošyklų statinius;

– nuotekų valyklų statinius;

– siurblines, gaisrinio vandentiekio statinius;

– infiltracinius šulinius, drenažo sistemos įrengimą;

– naftos  produktų, smėlio, riebalų gaudyklių įrengimą;

– talpas, požemines talpas;

– vandens apskaitos mazgus.